Telefonní přístroje Siemens a innovaphone

Přejít přímo k nákupu telefonních přístrojů Siemens

ANALOGOVÉ TELEFONY

Analogové stolní a nástěnné telefonní přístroje jsou všeobecně nejrozšířenější a je možné jakýkoli přístroj připojit k jakékoli telefonní ústředně (dále jen PBX). Od jednoduchých, vybavených pouze tlačítkem pro přepojení hovoru a opakováním volby až po přístroje manažerského typu vybavené displejem např. pro zobrazení čísla (jména) volajícího. Tuto službu musí podporovat poskytovatel sítě a Vaše telefonní ústředna (PBX).

Více info

DIGITÁLNÍ TELEFONY

Digitální telefonní přístroje potřebují k připojení digitální port Vaší PBX. Zobrazení čísla volajícího (přístroje s diplejem) je vždy možné v rámci interního hovoru, u externího hovoru dle možností poskytovatele. Podle komfortu aparátu se více či méně pohodlně dostanete k jednotlivým službám, systémy telefonů a ústředny jsou propojeny. Digitální telefon tedy přistupuje ke službám rychleji a umožňuje zobrazovat stav v jakém se nachází, (nerušit, přesměrováno, …), popřípadě informovat o stavu telefonů spolupracovníků (nerušit, vyzváněno, hovor, …) a tedy vypomoci např. převzetím hovoru.

Více info

BEZDRÁTOVÉ TELEFONY

Bezdrátové telefonní přístroje svým vybavením nabízí všechny služby analogového telefonního přístroje. Adresář, zmeškané hovory, časové funkce, … se navíc podobají použitím mobilním telefonům, jen dosah handsetu je vázán na dosah základnové stanice telefonu, popřípadě na bezdrátovou síť PBX.

Více info

IP TELEFONY

IP telefony nabízí rozšíření PBX o další pobočky, pokud je tedy ústředna využita do posledního portu je možné použitím rozhraní VoIP rozšířit možnosti a kapacitu Vaší PBX. O cenově výhodné „Postupné migraci“ k VoIP získáte základní informace ZDE. Pro PBX Siemens se používají dva typy telefonů s různými protokoly komunikace

Více info

Přejít přímo k nákupu telefonních přístrojů