Všichni si pamatujeme dobu, kdy volání z pevných linek na telefony GSM bylo finančně neúnosné a abychom utišili zármutek finančních ředitelů, k pobočkovým ústřednám se masivně připojovaly GSM brány.

Doba je neúprosná a všichni jsme slyšeli výraz VoIP, Voice over Internet Protocol. Tento protokol hlasové komunikace nabízí i v naší republice mnoho operátorů, naše společnost spolupracuje s operátorem Ha-vel internet s.ro. a používá jeho produkt ha-loo.

Majitelé telefonních ústředen se setkávají s problémy:

· drahého provozu do státní telefonní sítě

· rozvoje společnosti brzdí nedostatek poboček PBX

· zájem o PBX – VoIP, ale celková výměna samotné ústředny a všech telefonních aparátů je značně finančně náročná.

Postupná migrace

Není pravdou, že telefonní ústředna (PBX) musí být vyměněna celá se všemi svými komponenty. Mnohem ekonomicky schůdnější a smysluplnější cestou je maximální využití stávající PBX s postupným přechodem do prostředí VoIP. Naše společnost ve spolupráci s německou společností innovaphone  nabízí výhodné řešení, které nabízí postupnou migraci z tradiční telefonie do prostředí VoIP. Migraci lze uskutečnit v několika krocích, které lze přizpůsobit potřebám jednotlivých zákazníků i finančním možnostem společnosti.

 

 VoIP brna

1. Krok - Propojení ústředny s Vaší sítí LAN VoIP bránou

Prvním krokem migrace v námi navrhovaném řešení je propojení PBX systémů se světem internetu pomocí ISDN BRI brány do VoIP. Toto řešení startuje na částce 14 990 Kč a umožní Vám levnou komunikaci se světem pro dvě telefonní linky. Jedná se tedy o náhradu ISDN GSM brány, nebo dvou analogových GSM bran. Odpadá starost o SIM karty, paušální poplatky jsou výrazně nižší resp. nulové. V nabídce dodavatele je systémová řada těchto bran, můžete si vybrat ze dvou 2, 4, 8 telefonních linek a nabídka končí řešením pro 2x PRI ISDN, tedy 2x „dvoumegabit“, šedesát telefonních kanálů PCM. Výhoda tohoto prvního kroku spočívá v tom, že v každé lokalitě v okamžiku spuštění začínáte ekonomicky využívat VoIP bránu a přitom připravujete rozšíření vlastní PBX ústředny o VoIP pobočky v rámci jednotného číslovacího plánu s plným komfortem služeb, odpadá tedy starost co s kapacitně nedostačujícím systémem. VoIP brána innovaphone může být později rozšířena o další funkcionalitu bez nutnosti instalace dalších systémů (např. VoIP PBX, audiokonference, voice mail atd.).

 

2. Krok – Rozšíření o VoIP PBX

Rozšíření o VoIP PBX je žádoucí udělat, jakmile stávající tradiční ústředna kapacitně nestačí a bylo by nutné kapacitu navýšit. Toto rozšíření by znamenalo další neperspektivní investice do zastaralého systému, další náklady na jeho servisní podporu a případně také náklady na telefonní rozvody. innovaphone nabízí možnost rozšíření kapacity PBX bez nutnosti provést v ní jakékoliv změny. Již instalovanou VoIP bránu (např. IP800 nebo IP6000) lze předřadit stávající telefonní ústředně do VTS a do lokální sítě LAN, která již ve firmě obvykle je, připojit nové VoIP telefony. Brána (VoIP gateway) pak rozpozná, která telefonní čísla má směrovat do staré PBX, a která do VoIP. Takovým způsobem lze postupně rozšířit jednak starou telefonní ústřednu, ale také migrovat systém novou perspektivní VoIP technologii bez rizika přerušení provozu.

 

3. Krok – Výměna PBX

V tomto kroku je již vše připraveno k tomu, aby bylo možné jednoduše systém rozšířit o další VoIP telefony a nebo migrovat účastníky ze starého systému do VoIP. Pomocí řady IP adaptérů je možné integrovat do nového systému i stávající faxové přístroje, nebo analogové telefonní přístroje, tam kde je to nezbytné. Do řešení lze integrovat dveřní hlásky nebo další zařízení jako externí zdroje hudby pro čekající účastníky apod.

Aktivací innovaphone PBX na již instalovaných VoIP branách se stávají dostupnými další pokročilé služby, jako řízené fronty čekajících, ACD, Voicemail, skupiny účastníků, konference a mnoho dalších. Systém lze vybavit také spojovatelskými pracovišti nebo jej integrovat se systémy CTI, UMS nebo fax servery.

innovaphone se nevyhýbá ani světu mobilních komunikací a podporuje řešení pro DECT, WiFi nebo GSM komunikace včetně klientů do mobilních komunikátorů.

Facebook profil

Vyhledávání

Rychlý kontakt

 

Tel: 261 263 172
Fax: 261 263 173


Servis 24/7

Tel: 602 709 399


Pracovní doba

Pondělí  08:00-18:00
Úterý 08:00-16:00
Středa 08:00-16:00
Čtvrtek 08:00-16:00
Pátek 08:00-14:00

reklama

Rosch2 DIS s.r.o. 

distributor Siemens - Security Products pro Českou RepublikuElektronické zabezpečovací systémy EZS (Sintony 60, SPC, detektory pohybu, kouře, magnetické kontakty, sirény, klávesnice Elektrické požární systémy EPS, CCTV (Průmyslová televize), ACS (docházkové systémy), Synco Living (měření a regulace), LED žárovky OSRAM www.rosch2dis.cz